۱۵۵۱
اشتراک گذاری

وصیتنامه شهید حاج احمد کاظمی

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوندا فقط می‌خواهم شهید شوم؛

شهید در راه تو.

خدایا مرا بپذیر و در جمع شهدا قرار بده.

خداوندا روزی شهادت می‌خواهم که از همه چیز خبری هست الّا

شهادت؛

ولی خداوندا تو صاحب همه چیز و همه کس هستی و قادر توانایی‌ای.خداوند کریم و رحیم و بخشنده تو کرمی کن لطفی بفرما مرا شهید راه خودت قرار ده... با تمام وجود درک می‌کنم عشق واقعی تویی و عشق به شهادت بهترین راه برای دست یافتن به این عشق بزرگ است ....

ای خدای شهدا، ای خدای حسین (ع)، ای خدای فاطمه زهرا (س) [توفیق] بندگی خود را عطا بفرما و در راه خودت شهیدم کن.

ای خدای رب‌العالمین راستی چه بگویم سینه‌ام از دوری دوستان سفر‌کرده، از درد دیگر تحمل ندارد.

ای خدای کریم ... ای خدای عزیز و رحیم و کریم تو کمک کن به جمع دوستان شهیدم بپیوندم. چه بدم و ای خدا تو رحم کن و کمک کن ...ای خدای بزرگ، رب من! اگر بدم و اگر خطا می‌کنم از روی سرکشی نیست بلکه از روی نادانی من باشد. خداوندا! من بسیار در سختی هستم چون هرچه فکر می‌کنم می‌بینم چه چیز خوب و چه رحمت بزرگی از دست دادم ....

حضرت حق امید تو اگر نبود پس چه؟

آیا من هم در آن صف بودم وای چه روزهای خوشی بود.

وقتی به عکس نگاه می‌کنم، از درد سختی که تمام وجودم را می‌گیرد، دیگر تحمل دیدن را ندارم.

دوران لطف بی‌منتهایحضرت حق، دوران جهاد، دوران عشق، دوران رسیدن آسان به حضرت حق. وای من بودم و نفهمیدم. وای من هستم که باید سختی دوران را طی کنم.

الله اکبر خداوندا! خودت کمک کن خداوندا تو را به خون شهدای عزیز و همه بندگان خوبت قسم می‌دهم شهادت را در همین دوران نصیب بفرمایید و توفیق‌ام بده هرچه زودتر به دوستان شهیدم برسم.

انشاالله